May 9, 2017

Vikash Kumar

Percentage  –  72%Institute Name :-  Sai Computer Education, Lohardaga
May 9, 2017

Pankaj Shau

Percentage  –  85% Institute Name :-  Sai Computer Education, Lohardaga